To, že se v Havířově kdysi těžilo uhlí, budou připomínat jen archivní materiály a památkově chráněné objekty. Jámy už jsou zasypány a z povrchu mizí jedna stavba za druhou, včetně těžních věží.

Vedení Havířova má požehnání zastupitelstva k založení společnosti s formou RPG. Tato společnost by měla obhospodařovat areál Dukly tak, aby byl využit co nejúčelněji. Právě tato společnost bude zodpovědná za to, jaké aktivity se v lokalitě budou odvíjet. Využití Dukly přitom může být opravdu rozličné. Už nyní o ní projevují zájem pořadatelé hudebních akcí. Těm vyhovuje, že je lokalita dostatečně vzdálena od obydlené oblasti a nehrozí rušení nočního klidu. Poslední akce se tam konala právě o uplynulém víkendu.

Velmi výhodná bude oblast pro nejrůznější průmyslovou činnost. Investoři mají k dispozici energetické podmínky, spojení po silnici i železnici. Společnost RPG už také zveřejnila prvotní studii, jak by mohl areál a jeho okolí v brzké budoucnosti vypadat. „S ohledem na to, jak je tento areál vymezen v územním plánu města Havířova, bude využíván komerčně, průmyslově, ale také třeba ve spojení s volnočasovými aktivitami. Prvními aktivitami, o kterých hovoříme, by měl být podnikatelský inkubátor. Dnes už víme, že veřejnosti by měl být zpřístupněn zdejší atomový kryt, a to jako technická památka,“ řekl mluvčí společnosti RPG Petr Handl.

Rozsáhlé pozemky v okolí šachty, které dnes slouží například jako kaliště, budou v budoucnu připraveny pro stavbu obytných domů. „Důlní vlivy jednou odezní a po rekultivaci území to bude žádaná lokalita k bydlení,“ připustil náměstek havířovského primátora Eduard Heczko.

Město si od Dukly slibuje vytváření pracovních míst, ale současně se chce snažit podporovat především výrobní aktivity, které nebudou zatěžovat životní prostředí.