Příchozí se mohli pobavit nejen při kulturním programu, ale také při různých atrakcích a soutěžích. „Smyslem této akce je připomenout veřejnosti význam celosvětového Dne Země a podpořit ekologické aktivity ve všech oblastech běžného života,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Jednotlivá čísla programu se opakovala také odpoledne, kdy po školách přišel čas pro širokou veřejnost. Příchozí se zapojili například do tvoření hada z PET lahví, který byl postupně rozvinut po celém náměstí. Na stejném místě vznikal také znak města z plechovek od nápojů a další výrobky z různých odpadových materiálů. Soutěživí jedinci mohli vyzkoušet svou bystrost při vědomostních soutěžích na ekologické téma.

Akce se konala současně na několika místech Havířova. Lidé našli zábavu také v přilehlém parku, městské knihovně nebo u řeky Lučiny.
Na programu se podílely: Asterix – středisko volného času, Český svaz ochránců přírody, Junák, VŠB Technická univerzita, firma Asekol, Technické služby města Havířova, Státní zdravotní ústav Ostrava, Agentura Lev, Městská policie Havířov, Policie ČR, sdružení ADRA, Institut komunitního rozvoje Ostrava, ZŠ M. Pujmanové, ZŠ Žákovská a Městská knihovna Havířov.