V Karviné pracují romští terénní pracovníci již pátým rokem a jsou nepostradatelní v komunikaci se sociálně slabými rodinami. Pomáhají romským rodinám například při vyřizování různých dávek a splátkových dlužných kalendářů. Kvůli nižším státním příspěvkům však museli jedno místo zrušit.

„Vláda poskytla na letošní rok na činnost romských terénních pracovníků méně peněz a tak jsme museli jednoho člověka propustit,“ přiznala vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí karvinského magistrátu Renáta Chytrová. Podle ní je to velká škoda, protože tito lidé jsou schopni najít rodiny, které jsou většinou sociálně slabé a nejsou schopné si zařídit různé nároky, ale nejsou ani ve stavu dostát svým závazkům.

„Tyto rodiny potřebují soustavnou podporu našich pracovníků. Ti pracují v jejich přirozeném prostředí, používají romský jazyk a mnohdy získávají větší důvěru u klientů než úředníci města,“ objasnila přínos terénních poradců Chytrová.

Chce to více lidí

S ohledem na stále vyšší poč ty romských rodin je nepochybné, že by takovýchto romských poradců město potřebovalo více. „I do budoucna budou mít tito pracovníci dost práce. Ve městě přibývá Romů i ze zahraničí, především ze Slovenska, a i oni nás žádají o pomoc při vyřizování dávek, zdravotního pojištění, pobytu a podobně,“ uvedla mluvčí města Karviná Šárka Swiderová s tím, že optimální by byla pětice terénních poradců.

Ani Orlovští se netají tím, že by se pro více romských terénních pracovníků našla práce. Momentálně tam fungují tři. „Podařilo se nám udržet stávající počet pracovníků,“ uvedla mluvčí města Nataša Cibulková. Do budoucna však počítají s nárůstem snad osmi až deseti takovýchto pracovníků.

V Bohumíně a Českém Těšíně romští terénní pracovníci chybí zcela. Ne proto, že by na ně něměli, ale jejich práci tam suplují jiné organizace. „Pokud Romové pomoc potřebují, tak se jim věnují sociální pracovnice jako každému občanovi bez rozdílu,“ řekla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Dodala, že radnice nikdy nesestěhovávala Romy na jedno místo, a nevytvořilo se tak ghetto, jako v Karviné-Novém Městě nebo v Orlové-Porubě.