Investoři, kteří projevili zájem vystavět v centru Havířova komplex s luxusními byty, parkovištěm a službami, zatím stále nevědí, za jakých podmínek jim město pozemek prodá a zda vůbec.

Jedná se o prostor v Lázeňské ulici, na kterém zčásti stojí školní vývařovna a jídelna a nedávno rekonstruované hřiště. Blíže k Národní třídě je travnatá plocha. O jednu z mála volných lokalit se investoři ucházeli už dříve. Město zamítlo projekt stavby supermarketu.

Architekti navrhovali, aby byla tak významná lokalita využita pokud možno ke stavbě určené veřejnému prospěchu.

„Představoval bych si například knihovnu,“ řekl před časem městský architekt Karel Mokroš. Debatu o využití proluky oživil návrh společnosti VOKD na výstavbu komplexu se 104 byty, stejným počtem parkovacích stání a službami. Zastupitelé loni v září rozhodli, že vyhlásí veřejnou soutěž. Do konce letošního ledna se se svými projekty přihlásili další dva investoři. Jedním je společnost RPG, druhým Partners 4 Development.

Zastupitelé měli na posledním zasedání rozhodnout, který projekt podpoří. Přestože výběrová komise doporučila společnost VOKD a s tímto názorem se ztotožnila i městská rada, zastupitelstvo nakonec žádné rozhodnutí nepřijalo.

„Komise i radní vybrali projekt investora, který za nabízených 3300 metrů čtverečních nabízel zhruba 8 milionů korun. Rozhodnuto však nebylo,“ potvrdila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

V diskusi se k tomuto bodu vyjádřil zastupitel Marek Plawny, který byl i členem výběrové komise.

„Myslím si, že částka za tak lukrativní pozemek by měla být vyšší,“ zdůvodnil, proč nehlasuje pro.

Záležitostí se bude opět zabývat městská rada.

„Nepředpokládám, že bychom opět vyhlašovali soutěž na investory. Máme tři, kteří se zúčastnili výběru a mezi nimi by se mělo rozhodnout. Je však možné, že budeme upřesňovat některé podmínky,“ vysvětlil náměstek havířovského primátora Eduard Heczko.