Lokality s přemnoženými kočkami však nejsou předem známy a strážníci městské policie budou reagovat na oznámení občanů. „Strážníci jsou připraveni na tyto zásahy. Provedou odchycení zvířete do speciálních klecí a odvezou je ke smluvnímu veterináři. Ten zjistí, v jakém zdravotním stavu se kočka nachází, a udělá kastraci. Poté je zvíře vypuštěno zpět do svého teritoria,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Strážníkům by se nemělo stát, že by k veterináři dovezli kočku, která už byla operovaná v předešlých letech. „Všechna takto vykastrovaná zvířata musejí mít značení v uchu. Jinak by takřka nebylo poznat, zda už byl zákrok proveden,“ řekl veterinář Zbyněk Horák. Opatření má zabránit zvyšování počtu toulavých zvířat.

„Někdy se uplatňuje i nedostatečná odpovědnost některých lidí, kteří poskytují zvířatům krmení, ale nemají dostatek odpovědnosti k tomu, aby jim zabezpečili další péči. Mnohdy pak dochází k rozmnožování takových jedinců a nárůstu populace až do míry, která je neudržitelná, a začínají se projevovat rizikové faktory takto přemnožené populace a dochází k nezbytnosti její regulace,“ doplnila mluvčí.

Jeden provedený zákrok včetně jedno– až dvoudenní nutné hospitalizace vyjde zhruba na tisíc korun. „V rozpočtu města na letošní rok je na kastraci koček vyčleněna částka 20 tisíc korun a každoročně odchytíme v průměru 20 zvířat,“ dodala Pondělíčková.