Základní škola Generála Svobody v městské části Havířov – Šumbark byla založena před pětadvaceti lety v roce 1983.

Vyučování v nových prostorách začalo 1. září. Z plánovaných dvaadvaceti tříd předali stavbaři do užívání pouze čtrnáct učeben.
Dále se otevřela tři oddělení školní družiny. Zbytek místností se dodělával za plného provozu.

Škola měla celkem 389 žáků. První ředitelkou byla Naděžda Hrabalová.

I na této stavbě se projevil typický problém, který doprovázel výstavbu Havířova, časové opožďování terénních úprav, chodníků a cest. Ještě v roce 1987 scházely zelené plochy v okolí školy.

V průběhu uplynulých let školní areál výrazně změnil svou podobu.

Vybudovalo se moderní sportovní a dopravní hřiště, vnitřní nádvoří se postupně upravuje. Byl postaven altánek a Koutek živé přírody sestavený z velkých přírodních kamenů a drobounkých okrasných stromků a květin. Před budovou je umístěna socha Jana Amose Komenského.

Ve školním roce 2007 – 2008 se vyučuje ve dvaceti osmi třídách z toho jedna je přípravka. Počet žáků se pohybuje kolem šesti set padesáti.