Při rekonstrukci náměstí v Karviné a Bohumíně se našlo množství historických nálezů. Na Masarykově náměstí v Karviné se prováděl archeologický průzkum před šesti lety.

„Výkopové práce probíhaly přes měsíc a práce se dařila velmi dobře, díky dobré spolupráci s magistrátem,“ řekl vedoucí odboru archeologie Národního památkového ústavu Ostrava Michal Zezula.

Při vykopávkách se našlo množství zajímavých nálezů, které lze bezesporu považovat za součást historického a kulturního dědictví města.
„V prostoru před zámkem Fryštát jsme odkryli objekty související se středověkou zástavbou, která se zde nacházela předtím, než bylo zřízeno před zámkem nádvoří,“ informoval Zezula.

Na Masarykově náměstí se kromě keramických nálezů ze závěru 13. století našla také dřevěná nádrž na vodu, později využitá v 17. století jako odpadní jáma, ve které byla spousta zajímavých nálezů.

„Pochází z ní napřÍklad velmi dobře dochovaná kožená bota s dřevěnou podrážkou a zlomky keramických a skleněných nádob, v jiné části náměstí byly nalezeny renesanční reliéfní kamnové kachle,“ upřesnil Zezula.

Nalezené fragmenty jsou nyní uloženy v depozitáři a časem budou zřejmě předány do Slezského zemského muzea v Opavě.
„Chtěli bychom vždy nalezené předměty vystavit v daném regionu, ve kterém se našly, ale bohužel je to díky platné právní úpravě velmi složité. Měla by se ale najít cesta, jak nálezy z Karviné vystavit v Muzeu Těšínska,“ dodal Zezula.

V Karviné se nyní staví nový kanalizační systém. „Při posledních pracích před začátkem dostavby kanalizace se nenašlo nic,“ uvedla mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová.

Mince a pergamen

Při likvidaci podstavce sochy Jana Nepomuckého na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně byly v roce 2002 nalezeny historické mince a svitek zřejmě pergamenu.

„Přesně zde archeologové v podstavci sochy nalezli 54 mincí z celé Evropy. Jsou mezi nimi mince z Anglie, z doby královny Viktorie, mince maďarské, toskánské, pruské z doby pruského císařství a nejvíce pak rakouských,“ potvrdila mluvčí města Bohumína Lucie Balcarová.

Ta nejstarší se datuje do roku 1660, nejmladší je z roku 1860. Nejčastěji se jedná o mince měděné v různých nominálních hodnotách, o krejcary, ale i feniky, a dokonce také stříbrné tolary.

Při archeologickém průzkumu před dvěma roky, který probíhal na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně, kde se nyní staví nový polyfunkční dům, se objevily zbytky starých kachlových kamen, která pocházela zřejmě z tehdejších měšťanských domů, a nalezeny byly i mince.