Spolupráce byla zaměřena na prevenci před různými hrozbami, které na děti každý den číhají. „S žáky prvních ročníků Základních škol Školní, Moravská a Marie Pujmanové jsme prováděli besedy s různou bezpečnostní tématikou.

Zvláštní pozornost při besedách byla zaměřena na bezpečnost dětí v silničním provozu. Ve třídách byly dětem vysvětleny zásady chování v silničním provozu, přecházení po přechodu pro chodce, výbava jízdního kola a samotná jízda na kole. Některé třídy se přímo v terénu seznamovaly s dopravními situacemi, byly jím vysvětleny dopravní značky a smysl jejich užití v dopravě,“ vysvětlil policejní inspektor Jaroslav Kus.

V dubnu policisté na ZŠ Školní a Moravská vyhlásili pro žáky kreslící soutěž. Děti měly v rámci své fantazie nakreslit jakýkoliv obrázek s dopravní tématikou.

V každé třídě byly vyhodnoceny nejkrásnější obrázky, které byly ohodnoceny upomínkovými předměty zaměřenými právě na bezpečnost dětí.

„Odměnou pro vybrané žáky byla akce zaměřená na bezpečnou jízdu. Společně s policisty drželi v dopoledních hodinách preventivní hlídku na silnicích v okolí školy. Zastaveným řidičům děti děkovaly za opatrnou a bezpečnou jízdu, ale také současně slibovaly, že i ony se budou v dopravě chovat tak, aby se nestaly účastníky jakékoliv silniční kolize. Jako poděkování řidičům předávaly vlastnoručně nakreslené obrázky,“ dodal k hodnocení prevence inspektor Kus.