Při středečním fárání do Dolu Lazy v Orlové hovořil nejen s odboráři, ale také s havíři. „Je to velmi fyzicky těžká a namáhavá práce, která se navíc dělá v náročném prostředí z hlediska bezpečnosti. To nesmí nikdo zpochybnit. Potvrdila se priorita, podle které musí být na první místo dávána ochrana zdraví horníků,“ řekl krátce po vyfárání.

Ministr potvrdil, že u určitých profesí se budou hledat řešení, jak jejich práci zohlednit.

Společně s ministrem fárali také závodní odborový předák a nejvyšší hornický předák Jan Sábel. „Ta debata přímo v dole byla věcná. Zjistili jsme, že nejstarší horníci tam jsou ve věku kolem 45 let a nikdo z nich není schopen pracovat do 50 let, třeba přímo v rubání. Hovořili jsme také v záležitosti komise, která se v úterý sešla poprvé. Dali jsme si tam určité závazky pro nejbližší měsíc. Už příští týden budeme jednat se zástupci ministerstva, a to ohledně horníků, kteří přišli na doly pracovat před rokem 1993,“ vysvětloval Sábel.

Horničtí odboráři vedou dlouhodobou kampaň, ve které se snaží zákonodárce přesvědčit o nutnosti zohlednění některých vysoce fyzicky namáhavých profesí. Nejedná se přitom jen o horníky. „Víme, že dnes už není hornictví celoživotním povoláním, jako dříve. Přesto je třeba brát na tyto těžce pracující lidi ohled,“ dodal Sábel.

Ministrovo fárání bylo do jisté míry reakcí na nedávné fárání předsedy ČSSD Jiřího Paroubka na Dole Paskov. Nečas proto neváhal a šel do nejnižší sloje, kterou v Dole Lazy mají. „Byli v hloubce 980 metrů. Je tam jediná takzvaná ostravská sloj, jejíž výška se pohybuje mezi 60 až 80 centimetry. Opravdu se tam nedá lézt ani po kolenou, spíše se člověk musí platit. V této sloji orientované ve směru na Havířov dobýváme vysoce kvalitní koksovatelné uhlí. Jeho produkce je však ve srovnání s ostatním uhlím, které se dobývá i ve slojích s výškou šesti metrů, jen velmi malá,“ informoval hlavní inženýr Zdeněk Hanák.

Těžký pohyb v nízké sloji ministr Nečas komentoval s lehkou narážkou právě na Paroubka: „Bylo to hodně náročné a nevím, jestli by to všichni zvládli.“