Před více než třiceti lety zmizela z mapy jedna z mnoha hornických usedlostí na Karvinsku, Buriánova kolonie. Její historie se začala psát kolem roku 1919. Rozprostírala se na severovýchodním okraji Prostřední Suché s počtem třinácti domků a v Horní Suché s patnácti přízemními baráky.

Jméno dostala po majiteli obchodu a Hostinci pod lesem, Buriánovi. Hospoda byla dlouhá léta oblíbeným místem nejen obyvatel kolonie, ale i lidí, kteří pracovali na okolních šachtách. V prostorách hostince se konaly také taneční zábavy a promítaly se filmy. V důsledku nepříznivých vlivů z poddolování se celé území stalo neobyvatelným a tečku nakonec musely udělat bourací čety.

Impulsem k zakládání hornických kolonií v okolí dnešního Havířova, stejně jako v dalších lokalitách Ostravsko-karvinského revíru, byl rychlý rozvoj těžby černého uhlí. Pro horníky, kteří mnohdy docházeli pracovat ze vzdálenějších míst, odpadly tak i několikahodinové cesty do zaměstnání. Bytové poměry v koloniích ale nebyly nejlepší. Často vázla údržba a modernizace domů. Problémy dělala kanalizace a zásobování vodou.