Přípravné práce už započaly na jaře. Bylo vykáceno 86 stromů z celkového počtu 180 lip. Další budou káceny v zimě.

Původní lipové stromořadí, které odborníci nepovažovali za nejšťastnější, bude nahrazeno menším počtem habrů. Jejich koruny nebudou tak vysoko, aby stínily veřejné osvětlení.

„Výsadba nové aleje bude zahájena na podzim letošního nebo nejpozději na jaře příštího roku. Předpokládáme, že v letošním roce dojde k výsadbě pouze části stromů, a to 52 kusů. O další stromy bude pečováno ve školce a budou postupně zasazeny na Hlavní třídu až při další etapě rekonstrukce, kterou předpokládáme v roce 2009. Rekonstrukce Hlavní třídy si v letošním roce vyžádá 53 milionů korun. V této ceně již je nakoupení všech stromů,“ informovala mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Hlavní důraz při rekonstrukci Hlavní třídy se klade na bezpečnost v silniční dopravě, a to jejích pojízdných i pěších účastníků. Křižovatka Hlavní třídy s ulicemi Svornosti a Gorkého u magistrátu bude doplněna o světelnou signalizaci.

„Součástí rekonstrukce bude předláždění chodníků od křižovatky Hlavní třídy s ulicemi U Stromovky a Na Nábřeží až po křižovatku s ulicemi Gorkého a Svornosti. Modernizováno bude veřejné osvětlení a konečně budou i v centru města oddělené cyklostezky,“ uvedla Pondělíčková.

Na rekonstrukci Hlavní třídy spolupracuje město se společností RPG Real Estate, která podél ní vlastní obytné domy. Firma bude pokračovat v opravě fasád, dešťových svodů a střech.

„Součástí obytných domů v majetku RPG jsou anglické dvorky zasahující do plochy chodníků, které jsou v majetku města, proto se na financování rekonstrukce anglických dvorků budou podílet město i tato firma. Z důvodu zabezpečení vzájemného respektu při realizaci stavby podepsalo město se společností RPG smlouvu o koordinaci investičních akcí,“ dodala Pondělíčková.