Dodal, že o tomto kroku vedení nemocnice informovalo odboráře už počátkem roku. „Podmínkou však jsou dobré výsledky hospodaření, alespoň takové jako doposud,“ řekl Balcárek.

Úsporná opatření byla v nemocnici zavedena na počátku přeměny Bohumínské městské nemocnice na akciovou společnost, když bylo pracovníkům s tabulkovými platy odňato pět procent ze základu. BMN byla příspěvkovou organizací, po přechodu na akciovou společnost musela dokázat městu, že si na platy zaměstnanců dovede vydělat sama.

„Město financuje spoustu neziskových organizací jako Městskou policii, K3 a nám přislíbilo, že nám zafinancuje rekonstrukce budov a sálů, které vyšly na několik stovek milionů korun. Na platy si jako akciová společnost musíme umět vydělat sami,“ vysvětlila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Andrea Babišová.

Dodala však, že letošní rok nezačal pro nemocnici zrovna dobře. Důvodem bylo zavedení regulačních poplatků. „Regulační poplatky opravdu zregulovaly počty vyšetřených pacientů. Za první měsíc jen k nám na chirurgii přišlo pouhých 21 pacientů, v loni ve stejném měsíci jich bylo 168. A jako akciovka jsme závislí právě na počtu pacientů,“ uvedla Babišová.

Dodala, že vedení nemocnice odboráře ubezpečilo, že pokud se finanční situace nemocnice nezmění nebo nezhorší, budou všem zaměstnancům vypláceny i čtvrtletní motivační odměny za vykonanou práci.

Management nemocnice slovo dodržel a podle hospodaření byli odměny již několikrát vyplaceny. „Pokud se bude ekonomická situace nadále vyvíjet příznivě, budeme v tomto trendu pokračovat stejně jako v minulých letech,“ slíbil ředitel Balcárek.

Taktéž se zaměstnancům od ledna letošního roku zvedly sazby za pohotovostní služby a příplatky za noční směny, to vše na základě ujednání kolektivní smlouvy.