Tento obratlovec je citlivým barometrem rovnováhy v přírodě. Jeho návrat dokazuje, že i v průmyslové oblasti mohou žít ohrožení tvorové, pokud se uhlí těží šetrně.

„Díky důslednému naplňování programu ochrany čistoty vod se do Stonavy vrátily stovky raků říčních. Nejedná se jen o výstavbu čističek a kanalizačních sítí, ale také o přísný monitoring dodržování zásad na úpravnách uhlí,“ potvrdil starosta Ondřej Feber, který se zjišťování stavu říční populace zúčastnil.

Dokonce v Křivém potoce, který vlastně protéká areálem Dolu Darkov–Závod 9. květen, není o raky nouze.

„Teď vyhodnocujeme náš program ochrany a rozvoje obce z roku 1990, který po patnácti letech důsledné práce přináší stále větší efekty. Vlastně se přibližujeme moderním evropským zemím, kde v centru průmyslových aglomerací existuje nepoškozená příroda,“ dodal Feber.

Před několika lety vysadili ochránci přírody raka potočního také do karvinského potoka Dubina, kde žije dodnes.