První z vyhlášek upravuje podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných a kulturních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků.

Město reagovalo především na stížnosti veřejnosti, které poukazovaly na nevhodně a hlučně se bavící mládež v nočních hodinách.

Nedávno schválená nová vyhláška stanovuje, že taneční a kulturní akce mohou podnikatelé provozovat jen do třiadvacáté hodiny. Město si pro své akce ale vymezuje úplně jiný časový prostor.

„Tato vyhláška je zcela diskriminující a protiprávní. Jedná se o nekalou soutěž. Vůbec nechápeme, jak si město může dovolit se takto upřednostnit před soukromníky. Již jsme to konzultovali s právníky, kteří rovněž tvrdí, že takto postavené znění vyhlášky je nepřípustné. Proto tento týden zašleme na ministerstvo vnitra stížnost. Já osobně se touto vyhláškou řídit nebudu a klidně si nechám uložit pokutu a vše dám k soudu,“ řekl provozovatel restaurace Horakůvka Pavel Javorek.

Do čtyř hodin rána bude povolená zábava jen pro pořadatele plesů, a to vždy od 1. ledna do 31. března.

Druhá vyhláška, která vešla v platnost koncem dubna, stanovuje na vymezených prostorech města zákaz podávání a požívání alkoholických nápojů.
Tímto by se mělo například zamezit popíjení bezdomovců před základní školou a v okolí náměstí. Na dodržování vyhlášek budou dohlížet šenovští strážníci.