Kraj v únoru předložil magistrátu nabídku o převodu. Vedení města hned od počátku neskrývalo, že to nebude tak jednoduché, a že to nečekalo. Na jedné straně vedení města cítí povinnost se o své občany postarat, ale na straně druhé bude muset hradit nemalé provozní náklady. Proto město vytvořilo pracovní skupinu, která měla za úkol celou situaci vyhodnotit a spočítat.

„Skupina provedla hloubkovou analýzu a tato výstupní zpráva bude příští týden předložena radě. Pokud bude podpořena, musí projít ještě zastupitelstvem,“ řekl ředitel Sociálních služeb města Havířov a člen pracovní skupiny Milan Černý.

Kraj měl představu, že k převodu by mělo dojít dříve než za dva roky. Klienti ale do zařízení nastupovali jako do penzionu s podmínkou, že musí být soběstační. Od 1. ledna se tato podmínka změnila a už zde mohou být přijímáni lidé jen nesoběstační, zařazení do 3. a 4. stupně, tudíž pobírající příspěvek na péči. Ten je odevzdáván automaticky domovu. Stávajícím soběstačným klientům, kterých je většina, byla udělena výjimka a do roku 2010 jim platí staré smlouvy. Logicky tedy na tom domov není finančně dobře a potýká se s problémy. Rada se příští týden bude zabývat také tím, pod koho bude domov případně spadat.

„Samozřejmě, že to bude pro město finanční zátěž, ale musíme se s ní majetkově vypořádat. Budeme věřit, že pokud se převod provozu uskuteční, dostaneme od státu dotaci,“ řekl náměstek primátora Bronislav Bujok.

Největší obavy mají samotní bydlící důchodci. „Tato situace je pro nás velice skličující. Jsme starší lidé. Většina z nás by neměla kam jít. Když jsme se do penzionu nastěhovali, prodali jsme veškerý svůj majetek. Jsme smířeni s novými ekonomickými podmínkami, které přinášejí změny financování. Nedokážeme si však představit, že by se domov dostal do soukromých rukou. Těch změn už bylo v poslední době hodně a věříme, že nám město pomůže,“ řekla jedna z obyvatelek Domova Havířov.