Stavba rychlostních silnic, které mají spojit dálnici u Bohumína s rychlostní silnicí mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem, se stává stále aktuálnější.
Silnice vedoucí přes Dolní Lutyni, Dětmarovice, Karvinou a Český Těšín kopíruje stávající trasu. Silnice s vyšší kapacitou, vedoucí přes Rychvald, Orlovou, Horní Suchou, Havířov a Těrlicko ke Třanovicím, povede v nově budované trase.

Nejlépe připraveným úsekem je část od Dělnické ulice na hranici Horní Suché a Havířova přes Těrlicko na Třanovice. Je pravděpodobné, že právě tento úsek se bude stavět jako první.

Město Havířov tuto část považuje za obchvat a je připraveno jeho stavbu podporovat.

„Na rychlostní silnici bude navazovat hlavní tah z Ostravy přes Orlovskou, Vodní a Dělnickou ulici. Moravskoslezský kraj ve svém plánu dopravní infrastruktury počítá s realizací některých částí už do roku 2013. Především jde o úsek přes Havířov, kde se má budovat například mimoúrovňové křížení velkého kruhového objezdu. V letech 2013 až 2018 by měla přijít na řadu výstavba tahu mezi Horní Suchou a Třanovicemi,“ řekl náměstek havířovského primátora Eduard Heczko.