Největší zdražení se týká cestujících starších 15 let, kteří si kupují jízdenky přímo u řidiče. Místo původních 10 korun budou platit o dvě koruny více. Podraží také čipové karty. Běžné třicetidenní jízdné vyšlo Orlovany na 220 korun měsíčně. Nyní to bude 250 korun.

„Placení jízdného z čipové karty je pro cestující ale stále to nejvýhodnější. Čipovou kartu koupí zájemci v předprodejní kanceláři ČSAD Karviná na autobusovém stanovišti v Orlové-Lutyni za 180 korun,“ vysvětluje mluvčí města Nataša Cibulková.

Ke zvýšení cen jízdného přimělo město porovnání výsledků z 1. čtvrtletí roku letošního a roku loňského.

„U tržeb došlo k poklesu o 278 tisíc korun, došlo i k mírnému snížení kilometrů. To vše je částečně způsobeno úpravou jízdního řádu v souvislosti s ukončením činnosti Dolu Doubrava,“ říká k současné situaci vedoucí dopravního odboru orlovské radnice Radim Klein.

Dodal, že v současné době se připravuje optimalizace jízdních řádů MHD Orlová, která by měla přinést další úsporu kilometrů, ale tato úspora nepokryje pokles tržeb.

Ke zvýšení cen jízdného došlo také kvůli nárůstu dalších nákladů. Na vině je třeba zvyšování cen nafty.

Poslední celková úprava jízdného v městské hromadné dopravě v Orlové se datuje k 5. lednu 2004. Od této změny došlo ke dvěma částečným úpravám a to v dubnu 2006, kdy lidé platili více peněz při koupi jízdenky u řidiče. Další dílčí zvýšení cen zažili v Orlové k 1. lednu 2007. Tehdy se zvýšila cena síťové jízdenky pro důchodce.