Rada města, coby jediný akcionář, odvolala z pozice předsedy představenstva současného ředitele společnosti a orlovského radního Ivo Kotabu. Celkem opustili představenstvo čtyři jeho členové.

Nejde ale o jedinou novinku. Firmu by v nejbližší době měly čekat hned dva audity.

„Radní odvolali představenstvo pro ne právě ideální spolupráci s městem a neschopnost pružně reagovat na přání jediného akcionáře, tedy Rady města,“ vysvětlil starosta Orlové Jiří Michalík.

Ten také potvrdil zprávy o chystaném auditu v SMO, který vedení města připravuje již několik měsíců. Má jít o audit, který prověří smlouvy uzavřené mezi městem a společností. Další část auditu se bude zabývat finančním hospodařením firmy. Audit by měl začít již za několik dní.

Právě Michalík už krátce po svém zvolení do funkce poukazoval na to, že smlouvy dříve uzavřené mezi městem a SMO nemusí být vždy v pořádku a výhodné pro samotné město.

Nelíbilo se mu právě to, že Rada města má jako jediný akcionář jen velmi omezenou možnost zasahovat do chování a hospodaření své dceřiné společnosti.
Na neprůhledné či pro město nevýhodně koncipované smlouvy upozorňovali někteří orlovští zastupitelé již dříve. Kritici poukazovali například na to, že město doplácí miliony korun ročně na provoz neziskového hotelu na zimním stadionu, který společnost SMO provozuje.

Samotný ředitel SMO Ivo Kotaba se k současné situaci vyjadřovat nechtěl. „Nemůžu vám k tomu nic říct. Nic o tom nevím, jde o akci pana starosty,“ reagoval na telefonický dotaz. „Podle mne firma funguje bez problémů,“ doplnil ředitel SMO.