Ke stávajícím dvěma tzv. přípravným třídám, které již od roku 1993 fungují na Základní škole Družby, přibudou od září další dvě.
„O třídy je ve městě velký zájem a jsou vždycky plné. Od letošního září proto přibude další třída právě v ZŠ Družby a jedna při Základní škole Školská v Karviné-Ráji,“ informovala mluvčí magistrátu Šárka Swiderová.

Třídy jsou ve školách na větších sídlištích, tam kde bydlí rodiny s dětmi a děti tedy chodí do škol v blízkosti bydlišť. A město je prý připraveno podle zájmu otevřít v příštích letech i další třídy. „Rozhodně je to skvělá přípravka pro děti na první třídu,“ řekl náměstek primátora Petr Juras.

Docházka do přípravných třídá je bezplatná, děti chodí do školy na čtyři hodiny denně od pondělka do pátku, stravovat se mohou ve školní jídelně.
„O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost rodičů a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Rodiče mohou své děti přihlašovat už nyní,“ řekl Juras.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu školy. Děti si společně pod dozorem vždy jednoho pedagoga hrají, mají vycházky, sportují, kreslí, zpívají.

„Navíc mají už i jazykovou a komunikativní výchovu, hodiny věnované rozvoji matematických představ a rozvoji poznání, zručnosti a praktických dovedností. Nic se samozřejmě neznámkuje, motivací je pochvala,“ upřesnila Swiderová.

Odklad nástupu školní docházky má pro příští rok 61 karvinských dětí. Celkem přišlo letos k zápisu do prvních tříd v Karviné 602 dětí, nastoupit by jich mělo 538.