Karviná se tak po vzoru Českého Těšína a Bohumína připojila k městům, která chtějí řešit konzumaci alkoholu na veřejnosti a pod hrozbou pokuty to zakazuje

„Pokud se máme bavit o sankcích, tak strážníci mohou na místě uložit blokovou pokutu do tisíce korun. Problematičtější to ale zřejmě bude v případě bezdomovců. Na tyto lidi žádný zákon ani zákaz neplatí a jediné, jak je sankcionovat, je jim alkohol zabavit,“ říká velitel karvinské městské policie Petr Bičej. Dodává, že bude–li to nutné, strážníci budou i tuto svou pravomoc využívat.

Nová vyhláška zakazuje konzumaci alkoholu také na autobusových zastávkách, na všech volně přístupných prostranstvích vlakových nádraží na území města, v okruhu 30 metrů od prodejen se sortimentem zahrnujícím alkoholické nápoje a také v okruhu 100 metrů od kostelů a nahřbitovech.

„Výjimkou jsou dny 1. ledna a 31. prosince. Zákaz se samozřejmě nevztahuje na restaurační předzahrádky v době jejich provozu,“ dodal Bičej. Na kulturní akce konané na veřejném prostrantví se zákaz nevztahuje.