Senioři studovali po dva roky ve čtyřech semestrech a zabývali se řadou oborů. Nejdříve se seznamovali a zdokonalovali v angličtině a pak přešli na základy práce s počítačem.

Následně zabřehli do rozmanitých sfér života, a to od psychologie starší dospělosti po odpadové hospodářství. Posluchači se vzdělávali také v sociální politice, finančním poradenství, komunální politice, zeměpisu, občanském a trestním právu a v dalších předmětech.

Slavnostnímu předání osvědčení o ukončení studia a také propagačních materiálů města byl přítomen i primátor František Chobot. „Vážím si všech, kteří jsou ochotni, místo sedění u televize, naslouchat méně populárním věcem a pracují nadále na zvyšování svého vzdělání,“ řekl primátor.

Delegace absolventů navštívila v minulých dnech primátora osobně a žádala ho o další možnost studia. „Bohužel se momentálně musíte spokojit s tím, co nabízíme. V rozpočtu vyčleňujeme pravidelně dost vysokou částku a s dalším navýšením už nepočítáme. Kdybyste chtěli ve studiu pokračovat, museli byste sáhnout hlouběji do kapsy a vzdělávání si zajistit bez finanční pomoci města,“ přiblížil postoj havířovské radnice František Chobot.

Akademie III. věku běží v Havířově již od roku 1999, který byl vyhlášen Rokem seniorů. Od té doby se při studiu vystřídalo přes 220 studentů a město na Akademii přispělo více než 1,5 milionu korun. Účastníci si hradí sami okolo 500 korun za semestr. Další necelé dva tisíce na jednoho účastníka a semestr hradí město.

V loňském roce byl zahájen další běh akademie, který bude ukončen po čtyřech semestrech.