Orlovští úředníci upozorňují zejména na to, že nově bude například jediným dokladem o pojištění zelená karta. „Ostatní doklady o pojištění pozbudou platnosti letos 31.prosince. Pojišťovna je povinna vydat zelenou kartu do 31. července,“ cituje ze zákona mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Pojistit svůj vůz přitom musí i majitel, který s ním vůbec nejezdí. Stačí, když auto jen stojí na jakékoli pozemní komunikaci.

„Výrazně se také mění sankce za přestupky spáchané ve vztahu k pojištění. Za provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti, bude moci správní orgán uložit pokutu v rozmezí od 5 do 40 tisíc korun,“ dodává Cibulková.

Řidič vozidla je povinen předložit na požádání policisty zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění. Pokud nepředloží požadovaný doklad, může mu policista uložit na místě pokutu do 1 500 korun a správní orgán může uložit pokutu od 1 500 do tří tisíc korun.⋌(rich)