Poslední jednání se konalo v úterý odpoledne v zasedací místnosti městské rady. Zástupci politických klubů se dohodli, že situace se změnila natolik, že prodej bytů není vhodný.

Hlavní důvody jsou dva. Pronájem městských bytů se stává výnosným a město proto nemá důvod se zbavovat majetku.

„Už v průběhu příprav privatizace se začaly množit názory o tom, že správa bytového fondu bude brzy výdělečná. Také proto byly do privatizace zařazeny pouze domy, které dosud neprošly nákladnými opravami. Počítalo se s tím, že město by nemuselo investovat miliony korun a neopravené domy si zvelebí noví vlastníci z řad současných nájemníků,“ vysvětlil náměstek primátora Eduard Heczko, který má privatizaci na starosti.

Druhým pádným důvodem pro ukončení privatizace je ochrana nájemníků. Havířovská privatizace byla považována za nejsociálnější právě s ohledem na dobrovolnost nájemníků se do ní zapojit. Byty by jim byly prodány pouze v případě zájmu všech nájemníků ve vchodu.

Stalo se však přesně to, co Deník avizoval. Nájemníci začali být vystavováni tlaku realitních spekulantů.

„Na domech se začaly objevovat letáčky s nabídkami finanční pomoci, převodů bytů a podobně. Začali jsme získávat informace o tom, že lidé jsou navštěvováni zájemci o jejich domácnost, či spíše realitními agenty,“ řekl náměstek Heczko.

Jistou formu pomoci nájemníkům, kteří by nechtěli svůj byt koupit, přitom nabídlo i samotné město. Ve spolupráci se správcem bytového fondu, městskou realitní agenturou, si lidé mohli mezi sebou byty vyměňovat tak, aby v domě nakonec bydlelo sto procent zájemců o koupi.

Definitivní rozhodnutí o zastavení privatizace zatím nepadlo. Jedenáctka městských radních o něm bude jednat na nejbližším zasedání příští týden a zastupitelstvo pak v pondělí 23. června.