Právě proto, že na rychlostní silnici spojující dálnici D1 v Bohumíně s Třanovicemi se má napojit průtah z Ostravy přes velký havířovský kruhový objezd, stalo se iniciátorem vzniku sdružení město Havířov. To má velký zájem na rychlé výstavbě, aby se velká část provozu odvedla mimo přetížené centrum města.

Ustavující valná hromada se bude konat 15. července. „Obce by se nám měly ozvat se svým stanoviskem do konce června. Pracovní skupina pak připraví vše k tomu, aby se sešla valná hromada a založilo se sdružení,“ vysvětlil náměstek havířovského primátora Eduard Heczko.

Zájem obcí, kterých se stavba silnice přímo dotýká, je dosud velmi chladný. Jednoznačné ano zatím stvrdily Třanovice. Albrechtice a Orlová se do sdružení nepřihlásí, ale podpoří ho. Vyjádření zatím neposkytly radnice v Těrlicku, kterým silnice přímo prochází, Petřvaldě či Horní Suché.

„Je zajímavé, že o účast ve sdružení mají větší zájem ostatní zájemci než radnice obcí, na které bude mít stavba dopad. Členy se chtějí stát například Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a stavební firmy. Je jisté, že sdružení bude plnit určitou nátlakovou funkci. Právě jsem jednal s představiteli Ředitelství silnic a dálnic a ti mi potvrdili, že bez zřetelné snahy bychom naše záměry neprosadili. Proto ve sdružení vkládáme takové naděje,“ doplnil Heczko.