„Jsou to velmi rozsáhlá území, která jsou častým terčem například sběračů železného šrotu,“ uvedl ředitel městské policie Rostislav Szczurek.
V těchto lokalitách se často vyskytují takzvané vybydlené lokality, dále lokality jen velmi řídce osídlené, kde stojí i pár domků. „Lidé, kteří v těchto lokalitách bydlí, by přivítali častější hlídky a kontroly policistů,“ řekl ředitel Szczurek.

Aby strážníci mohli tato území během směny několikrát kontrolovat, bude jim zakoupeno z projektu Prevence kriminality osm kol. „ Projekt předpokládá pořízení jízdních horských kol s příslušenstvím. A bude jistou formou community policing, kdy dojde k častějšímu kontaktu mezi strážníkem a občanem,“ sdělil manažer prevence kriminality David Pěntka.

„Myslím si, že situace se díky osmičlenným hlídkám v odlehlých oblastech určitě zlepší. Počítáme s tím, že první cyklo-hlídka by měla do terénu vyrazit už o prázdninách,“ dodal ředitel městské policie.