Dělnická ulice spojující centrum Havířova s městskou částí Prostřední Suchá pokračující až do Horní Suché je nejdelším silničním úsekem na území města. Tak, jak rostl Havířov, dotvářela se postupně také její podoba a přilehlé okolí.

Na ploše bývalého provizorního dětského fotbalového hřiště byla ve druhé polovině šedesátých let minulého století postavena Nemocnice s poliklinikou.
Provoz v omezeném rozsahu zahájila 1. října 1966. Slavnostně byla otevřena až v prosinci 1969 po dostavbě monobloku.

Významným mezníkem při proměnách se stalo období po roce 1995. Po pravé straně ulice ve směru od Obchodního domu Elan v boční ulici Před Tratí vzniklo největší havířovské obchodní centrum s rozsáhlým parkovištěm.

Zvýšený provoz motorových vozidel si vyžádal postavení okružní křižovatky s ulicemi Moskevskou a Karvinskou a malý kruhový objezd v Prostřední Suché.

Dalšími významnými objekty se vstupem z Dělnické ulice jsou městská tržnice, bývalý Kulturní dům Dolu Dukla, komplex budov po bývalém plynárenském závodě, administrativní budova rekultivace OKD a v neposlední řadě vícepodlažní obytné domy.