Proto jsme se v rámci testu Deníku vydali právě na jednu z havířovských benzinových stanic. Kartu nám obsluha nepřijala a nezbývalo než zaplatit hotově.

Co by se ale stalo, když bychom hotovost neměli?

„Tyto případy se nám čas od času stávají. Pokud je nutný podpisový vzor, nepomůže ani to, že karta je například od manželky, manžela, což je nejčastější odpověď. Když dotyčný nemá u sebe ani hotovost na zaplacení, jednoduše si opíšeme jeho údaje z občanského průkazu a musí to přijít dodatečně zaplatit. Pokud ale někdo platí kartou, kde stačí jen pin, nezajímá nás, kdo je vlastníkem,“ řekl nájemce benzinové stanice.

V několika případech se také stalo, že po vložení karty do přístroje, se na displeji objevilo „zadržte kartu“.

„To se samozřejmě dotyčným nelíbí. My jsme povinni kartu odebrat a před jeho zraky znehodnotit tak, aby nemohl říct, že jsme ji následně zneužili. Takto rozstřiženou kartu zašleme do příslušné banky. Pokud nemá u sebe hotovost a ani nám ji nedoveze, hlásíme to na policii jako újezd,“ doplnil havířovský nájemce čerpací stanice.

Problém je podpis podle vzoru

Test v jednom karvinském hypermarketu dopadl podle očekávání. Pokud máte moderní platební kartu s čipem, nemáte problém s ní zaplatit. Pokud znáte PIN. Pokud však musíte podepsat stvrzenku, máte problém.

Nicméně naši redaktoři zjistili, že ne všichni obchodníci jsou bdělí. V jedné karvinské elektroprodejně jsme včera udělali nákup za 60 korun a předložili kartu na cizí jméno. Prodavačka ji vložila do terminálu a snažila se provést obchodní transakci. Když ji nakupující redaktor upozornil, že platební karta není na jeho jméno, transakci na přání zákazníka stornovala.

„Karta není vaše, ale manželky? Já bych to ani nepoznala,“ pronesla s ledovým klidem obchodnice.