Nejedná se jen o úpravu křižovatky a instalaci světelné signalizace, ale úpravy zahrnují i rekonstrukci komunikací o celkové délce 742 metrů. Součástí této stavby v hodnotě 28 milionů korun je kromě velkého množství přeložek inženýrských sítí také stavba zcela nového mostu přes řeku Sušanku, včetně demolice toho starého.

„Před dokončením jsou propustky, výkop a založení opěrné zdi a částečně jsme již rozšířili i násypy cest. Zároveň jsme do konce května zvládli i pilotové založení mostu a začali jsme s demolicí mostu starého. Do konce června plánujeme dokončit gabionovou stěnu (drátěné koše vyplněné kamenivem), obě opěry, osadíme ložiska, smontujeme ocel a měli bychom stihnout také vybetonovat nosnou konstrukci mostu,” řekl vrchní stavbyvedoucí akciové společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava Hvězdoslav Jirman.

Rekonstrukce by měla skončit 5. srpna letošního roku. V souvislosti s tím budou některé silnice rozšířeny na šířku 7,5 metr. Ulice U Skleníků bude v místě napojení rozšířena ze 7,5 na 11,5 metru. V ulici Požárnické bude postavena opěrná zeď o délce 56,2 metru. Součástí stavby jsou samozřejmě i přechody pro chodce v rámci křižovatky.

„Při výkopových pracích se objevily a objevují další podzemní sítě, které je nutno přeložit nebo rekonstruovat. Týká se to zejména kanalizace v ulici Požárnické o délce zhruba 300 metrů, propustku, kabelů Dalkie, změny na veřejném osvětlení a další. To vše nám samozřejmě výstavbu komplikuje především z časového hlediska. Přesto věřím, že vše zvládneme tak, jak máme a krátký termín dodržíme. Zatím vše zvládáme dle plánovaného harmonogramu,“ věří v dodržení termínu stavbyvedoucí Jirman.