„S přispěním mezinárodního Višegrádského fondu jsme povolali do života zcela nový, putovní pohár. Příštím rokem se šachisté utkají na maďarském území,“ uvedl českotěšínský radní Ladislav Langner.