„Odchyt jsme zahájili v polovině března a od poloviny května v něm už nepokračujeme. Podle monitoringu žilo před akcí v Havířově okolo pěti set kusů. Po dvou měsících se jich podařilo odchytit 360, což je více než sedmdesát procent,“ řekla mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.

Náklady na odchyt činily asi 110 tisíc korun. Zajistila ho specializovaná firma, která tuto činnost vykonává po celé republice. Na vytipovaných místech, na střechách domů nebo na půdách ukládala speciální klece s návnadou. A lapené holuby pak převážela k veterináři, který zajistil jejich usmrcení, v menším počtu kusů injekcemi, při větším počtu plynem.

„Odchyt holubů jsme zahájili vzhledem ke znatelnému přemnožení městských holubů a k častým stížnostem lidí na znečištění veřejného prostranství a jednotlivých domů. Poškozené byly například fasády domů. Dále se jednalo o ucpané okapy, zanášené půdy nebo špinavý městský mobiliář,“ přiblížila problémy s ptáky havířovská mluvčí.

Problém s přemnožením byl především v centru města, na náměstí Republiky a podél Hlavní třídy a v části Šumbarku, především na ulicích Obránců míru a Odboje, kde jsou holubi zcela navyklí stavebním povahám domů i místním obyvatelům, kteří je přikrmují. Další problematickou lokalitou s poměrně velkým výskytem holubů byla zastavěná oblast kolem ulic Rossenbergových a Husovy. Půdy v domech byly zaneseny holubím trusem i uhynulými kusy. Jednalo se tudíž o zdroj alergenů a nebezpečných nemocí.

„Žádáme občany, aby holuby nekrmili, jelikož tím napomáhají rozrůstání jejich populace, která přidělává mnoha lidem problémy,“ vyzývá Havířovany ke spolupráci Pondělíčková.