Představa ředitele je taková, že by nad oběma budovami vyrostlo ještě jedno zcela bezbariérové patro, které by bylo propojeno. „Na počátku roku jsem se dověděl, že na podzim bude vypsán vhodný dotační titul, kde je možno získat pokrytí do výše 92 procent celkových nákladů. Nyní máme kapacitu zcela naplněnou a rádi bychom dali prostor i dalším klientům. Touto přístavbou by se kapacita navýšila zhruba o 30 míst. V projektu také počítáme s vybudováním dvou výtahů pro lidi s kombinovanými vadami nebo novým rehabilitačním zázemím. Staneme se tak komplexnější, zlepší se integrace,“ řekl ředitel Santé Radim Hanzel, který si je ale vědom finanční náročnosti.

Projekt půjde do desítek milionů korun a vždy se musí počítat s určitou spoluúčastí.

„V září pošleme vypracovaný projekt Moravskoslezskému kraji a budeme čekat, zda budeme vybráni a do kolika procent by nám byla dotace udělena. Pak samozřejmě záleží na městě, zda najdou prostředky na dofinancování. Z jednání, která zatím proběhla, se dá usuzovat, že jsou ale záměru nakloněni,“ dodal Hanzel.