„Finišujeme, stavební práce jsou udělány a dodělávají se opravdu jen drobnosti. Hned po kolaudaci jsme schopni se postarat o děti ve věku až do osmnácti let. O této nové možnosti jsme informovali sociální pracovnice okolních měst. Na některý z dalších měsíců přichystáme také den otevřených dveří,“ řekla vedoucí Simona Šostá Skovajsová.

Budova umožňovala vytvořit dva samostatné pokoje, vždy pro tři mladistvé. Celkově se tak kapacita zařízení navýší o šest míst. Okamžitá pomoc však znamená, že zde dítě pobude jen maximálně pár dnů. „Jedná se o krátkodobé pobyty, kdy v co nejkratším čase musí být rozhodnuto, zda bude dítě navráceno zpět do rodiny, nebo bude umístěno vzhledem k jeho věku do příslušného zařízení. Může například nastat situace, kdy jsou manželé rozvedeni, a dítě je svěřeno do péče matky, od které ale muselo být odebráno. V takovém případě se požádá otec, nebo jiný rodinný příslušník, zda se na přechodnou dobu, než se situace vyřeší, o dítě nepostará,“ vysvětlila vedoucí, která dodává, že dalším z hlavních důvodu posunutí věkové hranice je nerozdělování sourozenců.

„Už tak je to pro ně trauma a odtržení sourozenců od sebe, to může ještě prohloubit. Takto mohou být v této těžké situaci spolu,“ doplnila Simona Šostá Skovajsová.