Stavba by měla být dokončena do konce letošního roku. Deset milionů navíc schválili tento týden orlovští zastupitelé.

Přestavba tak vyjde celkem na 106 milionů korun, z toho získalo město 66 milionů jako dotaci ze státního rozpočtu na podporu bydlení.
Bojem o kuchyňské linky by se dala nazvat debata zastupitelů, která předcházela výše uvedenému hlasování. Vybavit kuchyně v nových bytech přijde na více než dva miliony korun z celkové uvedené desetimilionové částky.

„Nevidím důvod, proč byty linkami vybavovat. Podle mne si toto mohou zaplatit sami lidé, kteří se do bytů nastěhují. Každý bude mít o lince stejně jiné představy, navíc se dnes linky dají pořídit za poměrně nízké částky. Chci upozornit, že bez linek byly také byty v druhé části Doubravanu, kde si pak lidé během chvíle své byty sami dovybavili,“ vystoupila se svým názorem například zastupitelka Eva Vichrtová (ODS).

Její názor se setkal se souhlasným přikyvováním. Vyskytly se však i opačné názory.
„Musíme si uvědomit, že byty jsou pro sociálně slabší občany, kterým bychom tak linky pořídit mohli,“ zněly jiné názory. Podle současných zákonů přitom kuchyňská linka ve výbavě nových bytů skutečně být nemusí.

Dalších téměř osm milionů navíc spolknou dodatečné práce, které se ukázaly jako nutné až během samotné rekonstrukce hotelového domu.
„Jejich nutnost se objevila při provádění bouracích prací a při odkrývání konstrukcí, další souvisí se změnami prováděcích norem a požadavky dotčených orgánů – hasičů, Krajské hygienické stanice a zbývající souvisí s pracemi neobsaženými ve výkazu výměr, jež byly podkladem pro výběrové řízení,“ sdělila mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Proti navýšení se přitom postavilo více zastupitelů. Ivo Kotaba z ODS například upozornil, že původní zadání při výběrovém řízení na firmu, která přestavbu provede, hovořila také o tom, že vítěz řízení předloží rozpočet, který už se nebude nikdy navyšovat.

Tomu dali za pravdu i úředníci orlovské radnice, kteří mají danou věc na starost. Zároveň prý ale přesto navýšení rozpočtu není v rozporu se zákonem. „Obávám se, že pokud rozpočet nenavýšíme, mohlo by dojít k pozastavení prací a ještě bychom nakonec museli vracet 66 milionů z dotace,“ řekl orlovský starosta Jiří Michalík.

Po poradě v politických klubech zastupitelé navýšení schválili.