Koncem 19. století se v hospodářských usedlostech na Těšínsku a Ostravsku objevily malé větrné mlýnky nazývané viatraky. Konstrukčně se jedná o typ otáčivý, jehož pohyb je veden pomocí železného čepu řetězem, který je protažen otvory ve stěnách mlýnku.

Mlecí zařízení je umístěno v malé prkenné budce, obvykle se sedlovitou střechou krytou lepenkou. Křídla mlýnku byla zpočátku dřevěná, později železná.

Toto jednoduché mlecí zařízení sloužilo především ke šrotování obilí. Ve třicátých letech 20. století se některé napojily na elektrický nebo benzinový pohon.
Na území dnešního Havířova a jeho okolí stálo ještě po roce 1960 několik takových zařízení a to v Dolních Bludovicích, Podlesí, v Horní Suché a v Dolní Datyni.

Výkon mlýnků byl malý, ale pro potřeby drobných zemědělců zcela postačující.

Dnes se v Havířově nachází plně funkční viatrak v Kotulově dřevěnce na Hálkově ulici, která slouží jako muzeum. Pro veřejnost je přístupný. Při různých akcích se také uvádí do provozu.