Nová pojmenování schválila na svém posledním zasedání městská rada. V platnost vstoupí až na konci roku, přesně 14. prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády.

„V rámci systému městské hromadné dopravy a příměstské dopravy jsou na území města Havířova provozovány zastávky, jejichž název již není z důvodu postupných společenských změn aktuální. Odbor komunálních služeb proto připravil návrh na změnu názvů vybraných autobusových zastávek, který byl předložen k vyjádření také občanským komisím na území města Havířova. Po vyhodnocení všech námětů, projednání návrhu s největším dopravcem ČSAD Havířov a následné konzultaci s Ústavem pro jazyk český, byl zpracován konečný návrh na změnu názvů zastávek,“ informovala mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Pro pojmenování zastávky nejsou využity názvy komerčních zařízení, firem, nebo prodejen, a to z důvodu častých změn ve využití objektů.

Nově bude pojmenována například zastávka MHD Na Fojtství (nyní Balon), U fontány Jitřenky (nyní prodejna Nábytek), Tolstého (nyní samoobsluha), Nám. Republiky (spořitelna), Na Prostředňáku (nyní stolař Balon), Tichá (nyní Technické služby), Okrajová u garáží (nyní knihovna), Úřad práce (nyní SOU), Vodní (nyní Děl.dům), Točna 2.etapa (nyní 2.etapa konečná), H.Malířové (nyní prodejna Blesk), Točna Petřvaldská (nyní točna), U Křížů (nyní muzeum), Mezidolí (nyní prodejna Jednota), Šachetní (nyní Dukla).