Poté, co společnost RPG zhruba před měsícem oficiálně deklarovala, že nemá v úmyslu byty prodávat, označili lidé ze sdružení BYTYOKD.cz toto prohlášení za porušení slibu, který učinili tehdejší vlastníci OKD počátkem roku 2005.

Podnikový týdeník Horník tehdy otiskl prohlášení vlastníku společnosti OKD o tom, že podle dohody uzavřené se státem při prodeji státního podílu v OKD, bude společnost prodávat byty stávajícím nájemníkům, přičemž maximální cena jednoho bytů má být 50 tisíc korun.

„Přesně o dodržení toho slibu nám jde. Chceme, aby vedení firmy RPG, která je dceřinou společnosti OKD, resp. Karbon Investu, dodrželo, co slíbilo před více než třemi lety,“ vysvětlil předseda sdružení BYTYOKD.cz Roman Macháček.

V dopise, který sdružení v těchto dnech rozesílá elektronickou i klasickou poštou nájemníkům bytů RPG, se praví, že strategie společnosti RPG je v naprostém rozporu s dřívějšími sliby a veřejnými prohlášeními vlastníka Zdenka Bakaly.

„Před třemi lety nájemníkům slíbil, že do tří let připraví projekt na prodej bytů stávajícím nájemníkům a to za pro nájemníky velmi výhodných podmínek. A teď je najednou všechno jinak. Pro nás to ale není velkým překvapením. Už od ledna tohoto roku jsme měli z několika interních zdrojů RPG signály, že byty prodávat nechtějí,“ tvrdí Macháček. Podle něj se RPG na tuto situaci dlouhodobě připravovalo, argumentovalo tím, že lidé jsou spokojeni, o odkup nemají zájem, že se nebudou umět sami postarat o opravy.

Na aktivitu sdružení BYTYOKD.cz koncem května zareagovala také společnost RPG. Své nájemníky obeslala dopisem, v němž konstatuje, že firma registruje zvýšený zájem nájemníků o odkup bytů včetně konkrétních žádostí. V dopise se však RPG distancuje od sdružení BYTYOKD.cz a zároveň objasňuje, že společnost RPG Byty není vázána žádnou povinností odprodávat své bytové portfolio za účelem poskytování nájemního bydlení.

„Jakákoli jednání o možnosti odprodeje či převodu bytů do osobního vlastnictví jsou proto v tuto chvíli bezpředmětná,“ píše se v dopise, který RPG zaslala svým nájemníkům s tím, že jedinými osobami pověřenými jednáním s nájemníky jsou pověření pracovníci RPG Byty a lidé by měli být obezřetní, komu poskytují informace související s bydlením v bytech RPG.

Oba dva subjekty, tedy RPG i sdružení BYTYOKD.cz, pak vysvětlují v dopisech své postoje k celé problematice. Roman Macháček nastínil situaci, která může nastat po skončení pětiletého moratoria v roce 2009 a po deregulaci nájmů v roce 2010?

„RPG už nebude mít povinnost cokoli investovat do oprav, dnes investuje jen to, co musí dle smlouvy se státem. Začnou vznikat jakési VIP zóny s vysokým nájmem a ghetta, RPG k tomu už dnes směřuje. Kdo nebude mít na nájem, bude se muset stěhovat. Po roce 2009 začne pravděpodobně rozprodej bytů po celých vchodech za tržní ceny tomu, kdo dá více,“ stojí v prohlášení podepsaném Romanem Macháčkem coby předsedou sdružení BYTYOKD.cz.