Hlavním organizátorem je Občanské sdružení PROSPORT – CZ, které si vytýčilo za cíl obnovit dlouholetou a výjimečnou tradici silničních motocyklových závodů na těrlickém okruhu.

Do přípravy je mimořádně aktivně zapojen Automotoklub Těrlicko člen v AČR, dále spolupracují kluby sdružující příznivce motoristického sportu, sbory dobrovolných hasičů, organizace Červeného kříže Karviná a další lidé zajímající se o motorismus.

Zatím vše probíhá podle stanoveného harmonogramu. Poslední prověrka se uskuteční do konce června, kdy komisaři provedou závěrečnou kontrolu k udělení homologace. Premiérový program bude velmi pestrý a zajímavý. Očekává se účast kolem sto osmdesáti až dvě stě domácích a zahraničních jezdců.

Předběžný program havířovského Zlatého kahance v neděli 24. srpna
7.45 až 8.45 hod. – Evangelický kostel, mše svatá
9.00 hod. – uzavření závodní tratě
9.10 až 9.20 hod. – Warm – up volná do 250 ccm
9.35 až 9.45 hod. – Warm – up volná do 600 ccm
10.00 až 10.10 hod. – Warm – up Supermono
10.20 hod. – položení věnců u památníku Životické tragedie
10.30 hod. – Slavnostní zahájení závodu
11.00 hod. – příjezd jezdců na trať 1. závodu
11.15 hod. – Start 1. závodu

„Diváci se mohou těšit na motocykly Klasik ve třídách 175, 250, 350 a nad 350 ccm, z nichž mnohé závodily na Těrlickém okruhu do roku 1972, dále to budou současné motocykly ve třídách do 125, 250, 600 a 800 ccm Supermono. Historicky první závod sajdkárů se stane vyvrcholením dvoudenního motoristického klání,“ říká jeden z hlavních aktérů Petr Hrabčák.

Závod se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského.

Zajímavosti
- na start prvního závodu v roce 1967 nastoupili jezdci z deseti zemí
- celkem nad soutěžním okruhem vlály vlajky 26 účastnických států, z nichž k nejexotičtějším patřily Austrálii, Japonsku, Jihoafrické republice a Novému Zélandu
- okruh náležel do skupiny deseti nejrychlejších přírodních závodních tratí v Evropě
- v roce 1981 János Drápal zajel závod průměrnou rychlostí 175 km/h
- na nejrychlejším úseku z ulice Padlých hrdinů ve směru na Těrlicko se dosahovalo rychlosti až 250 km/hod.
- největší účast platících diváků byla 19 532 osob, celkem podél tratě jich bývalo i přes 30 tisíc