Stále čte bez brýlí a po svém pokoji se pohybuje samostatně, i když potřebuje trvalou péči. Žije v Domě s pečovatelskou službou ve Stonavě. V mládí sloužila u Larischů, později u ředitelů dolů jako kuchařka. Nikdy se nevdala a neměla děti. Stará se o ní její neteř.

Natálie Peňová