Ve druhé polovině srpna bude šest tisíc sto metrů dlouhý přírodní okruh ležící na území Těrlicka a Havířova patřit českým a zahraničním motocyklistům. Pojede se 25. ročník závodu O zlatý kahanec, tentokrát pod mírně pozměněným názvem.

Jak a kdy se zrodila myšlenka obnovit motocyklové závody na těrlickém okruhu?

„Dá se říct, že vše vzniklo tak trochu náhodou. Prvním impulsem bylo, když předseda těrlického Automotoklubu Martin Válek přišel začátkem minulého roku s nápadem uspořádat výstavu o historii Zlatého kahance. Do přípravy se zapojil také další Těrličan Martin Mojžiszek a při jednom setkání jsem mu řekl, že nejlepší by bylo pokusit se závod obnovit. To jsem nevěděl, že Martin je organizační buldozer a do čtrnácti dnů přinesl konkrétní návrhy na znovuoživení okruhu a tím se celá složitá mašinérie dala do pohybu.“

Co bylo v přípravě nejobtížnější?

„Když vynechám otázku peněz, získání sponzorů a tak potřebných zanícených dobrovolných spolupracovníků, kterých není nikdy dost, tak k těm nejnáročnějším bych zařadil vyřešení problému kruhového objezdu na Bludovickém kopci. Vjezd musel být rozšířen o jeden metr a dělící ostrůvek při výjezdu ve směru na Životice bylo třeba zkrátit. Teď po úpravách by měl splňovat podmínky pro homologaci. Ta se provede nejpozději do konce června. Rozhodně nebylo jednoduché ani dát dohromady kolem šesti tisíc deseti kilogramových pytlů pro zajištění bezpečnosti jezdců a diváků po celé délce tratě. Časově velmi náročná je koordinace jednotlivých činností tak, aby se na nic nezapomnělo.“

Jak vypadá situace zhruba deset týdnů před obnovenou premiérou závodu?

„Dá se říct, že trať je v podstatě hotová. Přibližně osmdesát procent silnice dostalo nový povrch. Nyní řešíme některé dokončovací práce zejména na místě startu a cíle jako například pokosení trávy, umístění stožárů pro státní vlajky, drobné terénní úpravy a podobně.“

Kolik by mělo přijet závodníků?

„Předpokládám, že to bude kolem sto osmdesáti až dvě stě. Uzávěrka přihlášek je 5. srpna. Zatím přislíbili účast jezdci z Holandska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska a samozřejmě Česka. V nejbližší době očekáváme odpověď z Belgie, Chorvatska a Slovinska. Nebudou chybět ani motorkáři z Havířova a okolí. Mohu uvést jména Bronislav Šlachta, Marek Vrána, Zdeněk Paznocht, Jan Hečko, Richard Bílý, Milan Vorel, Přemek Glinz, Petr Šulc, Bronislav Staš a Mirek Bařák. Seznam se ještě může změnit. Prvním přihlášeným zahraničním závodníkem je Rakušan Franz Mosleitner. Jsem optimista a věřím, že okruh bude po jezdecké stránce obsazen na naše poměry velmi kvalitně.“