Tak zněl výsledek společného jednání. Společnost OKD je sice vlastníkem znečištěných pozemků, nicméně jsou to právě obyvatelé Havířova, kdo na skládku navážejí odpad. „Nebyli jsme proti, aby se tento problém řešil společně. Proto bylo dohodnuto, že město do konce června na své náklady zajistí umístění dvou závor na začátku a konci cesty,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Teprve poté bude provedeno vyčištění lokality. Město se postará o své části pozemků a s OKD bylo dohodnuto, že se oni vyřeší jejich zanesené pozemky. Odstranění černé skládky bude stát úsilí i finanční prostředky. Vzniká ale otázka, jak zamezit dalšímu navážení.

„Rozhodli jsme se, že náš odbor životního prostředí provede kontroly autoservisů. Jelikož je na skládce hodně pneumatik, budeme požadovat, aby nám předložili, jak nakládají s odpady. Dále na společném jednání byl přítomen i zástupce městské policie, se kterým jsme se dohodli, že na kališti posílí hlídky. Víc udělat nemůžeme. Záleží především na samotných lidech a jejich svědomí,“ dodala Pondělíčková.