Severomoravská plynárenská tam nyní provádí rekonstrukci stávajícího nízkotlakého plynovodu na střednětlaký. Spolu s potrubím se mění také přípojky.

„Cílem stavby je zvýšení přepravní kapacity současné distribuční sítě. Zvýšení tlakové úrovně vyžaduje náhradu stávajících potrubí z lineárního polyethylenu (LPE) kvalitnějším materiálem z polyethylenu PE 100,“ vysvětlil mluvčí Severomoravské plynárenské Luboš Falhaur.

Více domů, více plynu

Lidem by už neměly zhasínat sporáky kvůli nedostatečnému tlaku plynu. Posílení kapacity je nutné také kvůli výstavbě nových domů a s tím související zvýšenou spotřebou plynu.

Prováděná plynofikace je poměrně rozsáhlá a je rozdělena na čtyři etapy.

První dvě už jsou hotovy a zkolaudovány. V současné době se provádí III. etapa, která se týká ulic Těšínská, Padlých Hrdinů - pouze propoj, Strmá, J. Gagarina, Zámečnická, U Stružníku, Frýdecká, Rodinná, Okrajová - pouze propoj. Předpokládané ukončení je v měsíci listopadu.

Dokončení příští rok

Poslední etapa by se měla provádět příští rok v květnu až červnu. Jedná se o ulice Vratká, Na Záguří, Rohová, Prostřední, U Kasperčoka.

„Ještě nyní v červnu bude zahájeno územní řízení, aby se v příštím roce mohlo začít pracovat,“ dodal mluvčí Luboš Falhaur.
Rozdíl v dodávce plynu pro celou oblast bude znatelný. Zatímco v nízkotlaké soustavě mohl být plyn stlačen pouze do úrovně 5 kPa, ve střednětlaké je to až 0,4 MPa.