„V PRO–BIO Svazu ekologických zemědělců nemáme zaregistrovaného žádného eko zemědělce z bývalého okresu Karviná,“ potvrdila správkyně regionálního centra Moravská brána Alena Malíková. Otázkou zůstává, proč tito ekozemědělci v regionu chybějí. „Myslím si, že na Karvinsku nejsou vhodné podmínky k hospodaření a není tam dostatek orné půdy. Přestože jsem si dala záležet na propagaci své přednášky o ekozemědělství v Českém Těšíně, nikdo na ni nepřišel,“ přiznala Malíková.

Dalším z důvodů, proč je o ekozemědělství tak malý zájem, může být i malá informovanost lidí o tomto druhu hospodaření. Po zprovoznění infocentra se však situace mění a ekozemědělců přibývá.

„Už dva roky u nás funguje infocentrum, kde přímo radíme lidem, jak začít hospodařit podle zásad ekologického zemědělství a pomáháme jim vyřídit registraci a další věci. Od zavedení Infocentra se nám přihlásilo 30 nových zemědělců a to je opravdu hodně. Zkrátka lidé si musejí uvědomit, že stoupá zájem a poptávka spotřebitelů po ekovýrobcích,“ míní Malíková.

Na Karvinsku ekozemědělci chybí zcela. Ovšem „za humny“, na Frýdecko–Místecku nebo v Ostravě jich několik funguje. V Ostravě prodává výbornou a zdravou zeleninu s razítkem ekovýrobek Ladislav Michalík. Na Frýdecko–Místecku se podle zásad biozemědělství chovají koně, ovce, skot a pěstují se brambory. Také tam však chybí dostatek orné půdy pro pěstování rostlin.

Koně a ovce podle ekologických zásad chová v Návsí Roland Szmek. „Ovce chovám hlavně na maso. Podmínkou chovu je dodržování určitých pravidel chovu, čím je mám krmit a tak dále. Často se to kontroluje právě organizacemi PRO–BIO. Ale musím přiznat, že právě o bioskopové je tady velice malý zájem,“ řekl

Alena Malíková z Moravské brány považuje za velký úspěch uvedení biohovězího masa a biopárků na spotřebitelský trh. Ty pocházejí z jediných biojatek v kraji, z Petřvaldu u Nového Jičína.