Místo je označeno dopravními značkami, ale přesto tam dochází ke kolizním situacím. Řidiči jedoucí od města do kopce si neuvědomují, že jim částečně do jejich jízdního pruhu najíždějí vozidla v protisměru. Jejich řidiči by v hustém provozu neměli jinak šanci opravovaným úsekem projet.

Zúžené místo je přitom dostatečně široké, aby se tam automobily vyhnuly i s autobusy nebo náklaďáky.

Značení se možná doplní

Redakce Deníku se snažila zjistit, zda se připravuje doplnění dopravního značení o vodorovné dočasné pruhy, které by jasně vyznačily jízdní pruhy. Je možné, že úředníci společně s dopravní policií situaci ještě prověří a přehodnotí.

Ke kolizi v místě už došlo. Míjející se osobní vozidla se o sebe otřela a došlo k menší škodě. Vzhledem k současnému značení byl za viníka zřejmě uznán řidič jedoucí z kopce, který měl v trase překážku a měl dát protijedoucímu automobilu přednost.

Práce na silnici I. třídy budou trvat ještě několik dnů a omezení se bude průběžně měnit.