Vedení města proto začalo jednat s OKD o tom, že těžaři případné opravy zaplatí. Ti ale zatím řekli ne.

Starosta Orlové Jiří Michalík předal posudek Radimu Tabáškovi, řediteli pro rekultivace OKD. Tehdy se také dohodli, že společnost OKD provede rozbor studie o vlivu důlní činnosti na budovu orlovské radnice a navrhne další postup. Po 14 dnech se tedy uskutečnila další schůzka.

„Z jednání vyplynulo, že společnost OKD věnovala materiálu velkou pozornost. Při důkladném rozboru posudku narazili její odborníci na několik nejasností, a jak zdůraznili, bez znalostí odpovědí na některé další otázky nemůže společnost OKD považovat tento posudek za dostatečný podklad pro okamžité vypořádání škod,“ sdělil starosta Michalík.

Těžaři ale zároveň zdůrazňují, že od věci rozhodně nedávají ruce pryč.

„Tímto rozhodně nepovažujeme danou problematiku za vyřešenou. Abychom mohli prokazatelně zhodnotit poškození radnice, je nutné zohlednit parametry a projevy vlivů na objekt radnice, a to nejen z pohledu četnosti, ale také z pohledu mezních fyzikálních veličin, charakterizujících možné zatížení nemovitosti,“ uvedl ředitel společnosti OKD Rekultivace Radim Tabášek.

Společnost OKD nyní postupuje tak, že zadala zpracování nového posudku, který by měl doplnit chybějící údaje. „Do konce července bude znám výsledek a poté se uskuteční další jednání,“ doplnil orlovský starosta.

Původní posudek báňských odborníků může být zlomový také pro majitele dalších objektů v historickém jádru města. Pokud se totiž ukáže, že na stav budovy radnice má negativní vliv důlní činnost, je téměř jisté, že jsou z toho důvodu poškozeny také další budovy okolo.

OKD dosud tvrdily, že důlní otřesy z takzvané protiotřesové střelby mají na povrchu jen minimální vliv a domy neohrožují.
S tím ale většina lidí z daného okolí nesouhlasí. Jejich domy praskají a mají další problémy. Někteří z nich kvůli tomu vedou s OKD soudní spor. „Myslíme, že pro dotčené obyvatele města by to mohlo být inspirací k tomu, aby si zaplatili vlastní posudek,“ prohlásil už dříve místostarosta Radislav Mojžíšek.