Největší zastoupení měli členové Místní organizace Českého rybářského svazu v Havířově.

„Je to hrůza, co lidé vyhodí do vody. Mnozí si ji zaměňují se smetištěm. Druzí pak musejí napáchané škody napravovat. Chtělo by to větší dohled a zodpovědnost občanů,“ řekl Miroslav Mokroš za rybáře.

Vedle lahví z umělých hmot, které převládaly, nechyběly ojeté pneumatiky, injekční stříkačky, láhve od alkoholu, plechovka od toluenu, různé plasty, kousky z vybavení domácností a zahrádek a podobné předměty. Nejotřesnější pohled poskytovaly zbytky mrtvých zvířat. Jednou takovou byla snad upytlačená srna, stažená z kůže v igelitovém pytli ležícím na vodní hladině. Pozůstatky kozy zase šířily kolem nesnesitelný zápach. Takových případů by se našlo mnohem víc. Na březích bylo poházeno hodně drobného smetí jako krabičky od cigaret, jídla, různé plechovky a jiné věcí, které patří do odpadkových košů. Celkem se vyčistilo kolem pěti kilometrů vodního toku s okolím.

K akci, kterou připravil odbor životního prostředí havířovského magistrátu, zastoupený Janem Smolou, se dále připojili ochránci přírody, zástupkyně Občanského sdružení Duha Hana Šotkovská, žákyně páté třídy Základní školy 1. máje Martina Anlaufová a několik dalších místních občanů.