Průběh zasedání:

8.00: Primátor František Chobot zahájil zasedání, schvaluje se program a seznamuje zastupitele a veřejnost s hlavními událostmi, které se staly od předešlého zasedání, které se konalo v dubnu.

8.30: Projednává se privatizace městských bytů. Opozice je pro privatizaci jedné třetiny domácností v majetku města, vládnoucí koalice navrhuje prodat jen několik bytů v domech, kde už některé partaje privatizovány byly v devadesátých letech.

Zastupitel za ODS Radek Foldyna: "Chtěl bych vědět, jak si může být město jisté, že nájemní bydlení bude za několik let výdělečné. To už se ví, jak se budou vyvíjet ceny materiálů a práce? Podle mých propočtů by nájemník za průměrný byt při současných úvěrech při jeho koupi splácel přibližně 2100 korun měsíčně. Vím jistě, že lidé by si byty a domy zvelebovali."

Zastupitel za KDU-ČSL Jiří Špiřík: "Městu chybí malometrážní byty. Na jejich výstavbu by mohlo získat peníze právě navrhovanou omezenou privatizací."

Zastupitel za ČSSD Břetislav Petr: "Já jsem si byt koupil, máme společenství vlastníků a dnes platím zhruba 80 procent toho, co jsem platil předtím jako nájem. Koupě bytu není o tom, že potom už nemusím nic platit."

Zastupitel za ODS Petr Podstavka: "Já jsem pro rychlou privatizaci bytů. Nejde o klasickou privatizaci, protože my prodáváme byty jejich nájemníkům. Souhlasím s prodejem i přesto, že cenu 5 tisíc za metr považujeme za podhodnocenou, ale jsme i pro podporu následných oprav domů až do výše padesáti procent z kupní ceny."

Zastupitel za ODS Tomáš Foldyna: "Mám pocit, že privatizace městských bytů je jedna velká blamáž. Několik let jsme se snažili hledat cestu, jak byty prodat, ale současně jsme hledali překážky, jak privatizaci zhatit."

Zastupitel za ODS Tomáš Kovalčík: "Je tady mnoho názorů pro a proti. Já bych upustil od emocí, jednání bych odložil a jednal bych opět u kulatých stolů."

9.36: Pro novelizaci zásad privatizace městských bytů, které omezují počet bytů nabízených k prodeji pouze na čtyři desítky domácností v domech, kde už některé byty byly privatizovány počátkem devadesátých let, bylo v hlasování pro 27 zastupitelů, proto 14 a jeden se zdržel.

9.40: Jedná se o převodu domova důchodců na Lidické ulici v Šumbarku ze správy kraje do majetku města.

Domov důchodců na Lidické ulici je pobytovým zařízením s komplexními službami pro 189 osob. Průměrný věk klientů nyní činí 76 let. Město má zařízení převzít od kraje k 1. lednu 2010. V hlasování bylo pro 38 a čtyři zastupitelé nehlasovali.

10.15: Zastupitelé průběžně schvalují méně významné body programu

12.22: Zastupitelé jednají o podpoře pořádání motocyklových závodů na Těrlickém okruhu O Zlatý kahanec.

Zastupitel za ODS Zdeněk Fikáček:" Já jsem původně vůbec nevěřil, že se závody podaří někdy obnovit. Teď vidím, že se podařilo a jsem pro, aby město Havířov v době konání závodů uspořádalo doprovodnou akci, například koncert, která by soustředila dění z Těrlicka do centra města. byla by to určitá forma prezentace města."

Náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM): "Dnes to neodsouhlasíme, protože to není v programu, ale zítřejší vedení města to může projednat s Městským kulturním střediskem Havířov o formě koncertu.

Zastupitel za ODS Petr Podstavka: "Ty závody vedou územím Těrlicka i Havířova a město jimi bylo v minulosti velmi dobře propagováno."

Zastupitelé v hlasování odsouhlasili organizátorům srpnových motocyklových závodů O Zlatý kahanec částku 250 tisíc korun. Pro bylo 38 zastupitelů, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi a dva nehlasovali.

10.32: Jedná se o dalších bodech programu

10.51: Začala debata o přípravě rozpočtu města Havířova pro rok 2009.

11.13: Jedná se o úpravách trasy silnice 1/II

11.25: Zastupielé debatují o Areálu volného času v lokalitě letního koupaliště.

Náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk (ČSSD): "V současné době se jedná o stavbě protipovodňové hráze. Bez ní není možné o areálu vůbec uvažovat. Její stavba by si měla vyžádat zhruba 18 milionů korun, z čehož by se nám mohlo podařit získat z jiných zdrojů až 10 milionů."

Zastupitelé za ODS navrhují, aby se do projektu maximální měrou zapojili soukromí investoři. S jejich účastí počítá také vedení města.

11.39: Začalo se jednat o rychlostní silnici, která by sloužila jako obchvat Havířova. Město iniciovalo založení sdružení obcí a investorů.

Zastupitel za KDU-ČSL Jiří Špiřík se dotazuje na řešení velkého kruhového objezdu. Náměstek Eduard Heczko odpovídá: "V prvé fázi, která už probíhá, se situace řeší umístěním semaforů. V druhé fázi bude rondel řešen mimoúrovňově. Vzhledem k nejrůznějším lhůtám se jedná o období nejdříve za deset let."

12.00: Zastupitelstvo jedná o Strategickém plánu rozvoje města Havířova

Od 13 hodin mají zastupitelé mají hodinovou pauzu.

Od 14. hodiny je hodina vyhrazená pro interpelace zastupitelů a připomínky občanů.

15.08: Zastupitelé začali diskutovat o tom, jestli uvolní z městské kasy 100 milionů korun na rekonstrukci kina Centrum.

Zastupitelé si k tomuto bodu vyžádali už druhou pauzu. Zvažují možnost pronájmu kina zájemci, který by kino rekonstruoval a následně i provozoval.

O kinu Centrum se vede zatím nejdelší diskuse a někteří zastupitelé začínají být znechucení. Debatuje se především o tom, jakou dobu nechat zájemcům pro rozhodnutí, zda o rekonstrukci a pronájem kina projeví zájem.

16.20: Zastupitelé se dohodli na lhůtě dvaceti dnů. Odsouhlasili také podmínky zadání výběrového řízení na investora, který kino podle představ radnice opraví a následně bude i provozovat.

16.25: Jednání dospělo k návrhu nové protialkoholové vyhlášky.

"Vyhláška je velmi dobře zpracovaná, ale zajímá mě, kdo bude její dodržování kontrolovat a jaké budou sankce za porušení. Víme, že z lidí, kterých se to bude týkat, se jen těžko něco vymůže," naznačil zastupitel za KDU-ČSL Marek Plawny, že z bezdomovců si nikdo nic nevezme.

16.40: Při jednání o informativní zprávě o kontrole dokumentace veřejných zakázek realizovaných pro město společností Chromstav v likvidaci došlo k návrhům na trestní oznámení. Zastupitel za ODS Zdeněk Fikáček v té souvislosti jako zodpovědného jmenoval člena investiční komise města Jiřího Vojáčka. Primátor ho obratem vyzval, že pokud má jakékoli podezření, aby to oznámil policii.

"Správkyně konkurzní postaty té firmy nás sama informovala o tom, že na základě zjištěných informací podala na pana Vojáčka trestní oznámení," vysvětlil náměstek Heczko s tím, že neví, jak vyšetřování pokračuje.

17.40: Zastupitelé projednali 75 bodů, zasedání končí.