V areálu Dukly panuje i po ukončení těžby uhlí stále čilý pracovní ruch. Zatím převažují především demoliční práce. „Z původních 70 povrchových objektů jich nyní stojí 15. Likvidace čeká ještě pět. Mezi deseti objekty, které zůstanou zachovány, jsou čtyři památkově chráněné stavby. Je to stará zámečnická dílna z roku 1907, lampovna, kombajnová dílna a kompresorovna,“ uvedl mluvčí OKD Vladislav Sobol.

Areál Dukly si už prohlédli vedoucí některých odborů havířovského magistrátu. „Bylo to těsně před odstřelem skipové věže. Zajímali jsme se především o objekty, které na místě zůstanou. Jde o jejich využití, aby nechátraly, aby se opravily. Jde například o velké haly nebo o správní budovu. Ta by se dala určitě zajímavě vnitřně upravit,“ řekl náměstek havířovského primátora Eduard Heczko.

Město osloví své příspěvkové organizace a školy, aby se aktivně zapojili do návrhů pro využití lokality. V brzké době bude založena společná firma města a společnosti RPG, na kterou bude celý areál v létě převeden. „Podepsali jsme společné memorandum o budoucnosti Dukly a poté se také poprvé sešla pracovní skupina, aby připravila zakládací listiny společné firmy. Zřejmě půjde o společnost s.r.o.,“ doplnil Heczko.

O tom, že lokality na Karvinsku poznamenané devastační těžbou uhlí, začínají být opět zajímavé, svědčí i další jednání. Ta se vedou na úrovni budoucnosti celého rozsáhlého území mezi Havířovem, Orlovou a Karvinou.

„Jde asi o 1200 hektarů. Území se postupně rekultivuje, doznívají projevy poddolování a začíná být zajímavé pro opětovné využití. Odhadem deset procent chtějí hájit ochránci přírody kvůli výskytu ohrožených živočichů. Asi dvacet procent by mohl být i nadále využíván průmyslově a většina tohoto území nabízí opravdu široké možnosti. Jsou tam podmínky pro rekreační, sportovní či jiné účely,“ doplnil náměstek Heczko.