Letní kino v Havířově se nachází v klidném prostředí plném zeleně v ulici Na Nábřeží nedaleko řeky Lučiny. Biograf pod širým nebem se začal stavět ve druhé polovině padesátých let 20. století v takzvané akci Z (Jednalo se o dobrovolnou, bezplatnou práci. Písmeno Z znamenalo zvelebování).

V kronice města se uvádí, jako rok dokončení areálu 1960. Přesto ještě o tři roky později v roce 1963 poznamenal kronikář města, že se v kině nepromítá.
Kapacita letního kina se v průběhu téměř padesáti let neměnila a má kolem tisíc pěti set míst k sezení. Jeviště a železná konstrukce pro velkoplošné promítací plátno jsou původní. Obdobně i z větší části dřevěné lavičky. Ty se postupně vyměňují za nové nebo opravují.

Provozní budova s promítacím aparátem, pokladnou a dalšími nezbytnými místnostmi byla přestavěna a zmodernizována. Filmy se uvádějí v měsících červenci a srpnu každý týden zpravidla třikrát od pátku do neděle. Nejvýznamnější akcí v posledním období je multižánrový hudební festival Inkubátor.