To jsou čísla, která poukazují na schodek ve výši okolo 114 milionů. „Může vyvstat otázka, kde jsme vzali zbývající peníze na pokrytí záporného salda. Jednak jsme využili úvěr ve výši 180 milionů na velké investiční akce, hlavně na dokončení rekonstrukce KD Radost, a také jsme z něj začali částečně hradit výstavbu domova důchodců,“ přiblížil situaci ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko.

I když je na první pohled účetnictví magistrátu ve ztrátě, nevnímá náměstek celkové hospodaření města jako minusové. Odvolává se přitom na stav účtů, na kterých město díky vyšším příjmům své jmění navýšilo. „Jestliže vezmeme celkový hospodářský výsledek, tak ten je v plusu, a to o 187 milionů korun.

Tyto peníze přibyly například na našich účtech a rezervních fondech. K tomu je nutné připočíst hospodaření Městské realitní kanceláře, která vykázala zisk ve výši 12 milionů korun,“ doplnil další informace Heczko.

Na celkovém výsledku se oproti plánu v rozpočtu projevily vyšší příjmy i menší výdaje. Snížení výdajů je však diskutabilní. Pokud se městu podařilo sjednat levnější ceny nebo neplánované dotace, pak je to v pořádku.

Jestliže však nedošlo podle plánu k některým investičním akcím jen proto, že nebyly dostatečně připraveny, jsou tyto peníze ušetřeny na nesprávném místě. „Je to přesně tak. Navíc se projevilo, že některé organizační jednotky si naplánovaly moc velké sousto, které nebyly schopny spotřebovat. Musím však podotknout, že oproti minulým rokům jsme v tomto směru zaznamenali znatelný pokrok,“ upozornil dále ekonomický náměstek.

Ten uvedl, že rozpočet investičního odboru byl vyčerpán na 85 procent, což je mnohem víc než v minulých letech. To se pohybovalo čerpání od 50 do 60 procent. Jednak se na tomto faktu podepsala lepší příprava investičních akcí, jednak také to, že do souhrnu byla zahrnuta velká rekonstrukce KD Radost, která se 120 miliony procentuálně úspěšnost hodně zvedla.