„Máme tady děti s různým zdravotním postižením. V celkovém počtu jsou také zahrnutí žáci s poruchami učení a chování. Všichni jsou ale schopni základního vzdělání. Tito žáci mají z poradny vypracován individuální plán, což znamená, že je učivo zredukováno nebo například je povolena větší tolerance množství chyb při diktátu. Je to plán, jak se říká, šitý na míru,“ řekla školní speciální pedagožka Darina Skotnicová.

Děti ve školním věku můžou být však leckdy zákeřné, posměvačné, aniž by si dobře uvědomovaly následky. Hendikep nese nálepku „jiný“. „Dalo by se říct, že je to právě naopak. Smyslem integrace je, aby se zdravým žákům ve všech třídách vysvětlilo, že nemusí mít všechny děti na světě takové štěstí. Hodně s nimi o tomto komunikujeme. Tím se stávají tolerantnější, citlivější a respektují jeden druhého a navzájem si pomáhají. Výhodou také je, že máme menší počet žáků ve třídách. Je to o propojení rodičů, učitelů a třídy,“ doplnila Darina Skotnicová.